เกษตรจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเค็มร่วมกับสำนักข่าว Nation tv

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานีและสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเค็มรุกเข้าพื้นที่สวน ร่วมกับสำนักข่าว Nation tv พร้อมหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนขนุนเขตพื้นที่อำเภอหนองเสือต่อไป

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

“หมอชนะ” แอปที่ทุกคนต้องมี

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ร่วมด้วยช่วยกันประหยัดพลังงาน

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่และให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

วันที่​ 14 พฤษาคม 2563 นายสมโชค ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักงาน​ส่งเสริม​และพัฒ​นาการเกษตร​ที่ 1 จังหวัดชัยนาทเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ และให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด-19ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร​ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปุทมธานี

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ร่วมงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปทุมธานี

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายสมเดช คงกะพันธ์ุ เกษตรจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปทุมธานี ณ วัดเกิดการอุดม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธาน

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น