ประชาสัมพันธ์การเรียนรูู้ด้วยตนเองผ่านระบบ (e-Learning)

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอประชาสัมพันธ์การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเลกทรอนิกส์ (e-Learning) ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2564 โดยได้ขยายเวลาในการลงทะเบียนเรียนและการเข้าเรียน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนเรียนได้ทางเว็บไซต์ http://e-Learning.doae.go.th (อ่านต่อ)

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี (new)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (new)

มาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับผู้เข้าสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (อ่านต่อ)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (อ่านต่อ)

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ปทุมธานีเดินหน้ายกระดับแปลงใหญ่ เพื่อยกระดับการเกษตรจังหวัดปทุมธานีวันที่ 28 พ.ค. 2564 จังหวัดปทุมธานี โดยสนง. เกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดการประชุมพิจาณาโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ) โดยมีนายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุม และนายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดปทุมธานี เป็นเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ซึ่งการประชุมมีการพิจารณาแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการทั้งหมด 4 โครงการ งบประมาณ 11,922,508 บาท คาดว่าโครงการนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดเกษตรเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

เกษตรจังหวัดปทุมธานีจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี นำโดยนายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานีจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งเป็นวันสำคัญที่จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยต้นไม้ที่ปลูกประกอบด้วย ทองอุไร มะขามป้อม ฯลฯ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดปทุมธานีส่งมอบอาหารปรุงสำเร็จ แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี นำโดยนายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี ส่งมอบอาหารปรุงสำเร็จ แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) นี้ด้วย โดยส่งมอบอาหารปรุงสำเร็จ จำนวน 200 กล่อง ให้แก่ โรงพยาบาลปทุมธานี
โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น