โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

เกษตรจังหวัดปทุมธานี ดันหมากเหลืองทางเลือกใหม่ของพี่น้องเกษตรกร รายการ เกษตรนิวส์ ” เปิดประเด็นโลกเกษตร ” ตอนที่ 15 (Scoop 5นาที : 15/50) ออกอากาศวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ช่วงเวลา 06:20-06:30น. ทางช่องไทยรัฐทีวี 32

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563เกษตรจังหวัดปทุมธานีประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน (Monthly Meeting : MM) ครั้งที่ 7/2563

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

22 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

นายสมเดช คงกระพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
และ นายสมชาย ตรีณาวงษ์
นายอำเภอหนองเสือ ให้การต้อนรับ ดร. พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พร้อมทั้่งหว่านปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรในการเริ่มต้นฤดูการผลิต
ณ ศพก. เครือข่ายอำเภอหนองเสือ หมู่ที่ 2 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ภายในงานมีการให้บริการแก่เกษตรกรจากหน่วยงานต่างๆ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ประกวดนักส่งเสริมการเกษตรดีเด่น,เกษตรตำบลดีเด่นระดับเขต ปี 2563

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายสมโชค ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท พร้อมคณะทำงานลงพื้นที่คัดเลือก นักส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเด่น ณ ศูนย์จัดการศูตรูพืชชุมชนตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในช่วงเช้า และลงพื้น ที่คัดเลือกเกษตรตำบลดีเด่น ณ ห้องประชุมอำเภอหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ในช่วงบ่าย โดยมีนายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอให้การต้อนรับ

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น