คลังเก็บผู้เขียน: pathum

ขอเชิญข้าราชการพัฒนาตนเองผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Leaning) ใหม่ ของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งเปิดให้ข้าราชการและผู้สนใจเข้าอบรมได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป โดยข้าราชการที่ลงทะเบียนอบรมในระบบเดิมของสำนักงาน ก.พ. สามารถอบรมจนจบหลักสูตร/รายวิชา จึงสมัครใหม่ โดยระบบจะถ่ายโอนข้อมูลประวัติการอบรมไปยังระบบใหม่ สามารถเข้าสู่ระบบได้ที่ https://learningportal.ocsc.go.th/learningportal

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายอัครภูมิ สมแส … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ประชาสัมพันธ์ “สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ”

ประชาสัมพันธ์”สื่อเรียนรู้การเปิดเ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ประชาสัมพันธ์การเรียนรูู้ด้วยตนเองผ่านระบบ (e-Learning)

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอประชาสัมพันธ์การเร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น