ประชาสัมพันธ์การเรียนรูู้ด้วยตนเองผ่านระบบ (e-Learning)

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอประชาสัมพันธ์การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเลกทรอนิกส์ (e-Learning) ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2564 โดยได้ขยายเวลาในการลงทะเบียนเรียนและการเข้าเรียน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนเรียนได้ทางเว็บไซต์ http://e-Learning.doae.go.th (อ่านต่อ)

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น