สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าผ่ายเกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและระดับอำเภอ รวม 50 ราย เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ โดยประธานได้ให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 และสำนักงานเกษตรจังหวัดได้ชี้แจงการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ด้านสำนักงานเกษตรอำเภอได้แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น