ขอเชิญข้าราชการพัฒนาตนเองผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Leaning) ใหม่ ของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งเปิดให้ข้าราชการและผู้สนใจเข้าอบรมได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป โดยข้าราชการที่ลงทะเบียนอบรมในระบบเดิมของสำนักงาน ก.พ. สามารถอบรมจนจบหลักสูตร/รายวิชา จึงสมัครใหม่ โดยระบบจะถ่ายโอนข้อมูลประวัติการอบรมไปยังระบบใหม่ สามารถเข้าสู่ระบบได้ที่ https://learningportal.ocsc.go.th/learningportal

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น