กลุ่มอารักขาพืช


7​ พฤษภาคม​ 2564​ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี​ นำโดยนายอัครภูมิ​ สมแสง​ เกษตรจังหวัดปทุมธานี​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี​ ร่วมกับกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง​ ต.นพรัตน์​ อ.หนองเสือ​ และบริษัทวันบานาน่า​ จำกัด​ ส่งมอบผลผลิตทางการเกษตร​ แก่บุคลากรทางการแพทย์​ ตลอดจนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ นี้ด้วย​ โดยผลผลิตที่ส่งมอบประกอบด้วย​ กล้วยหอมทองจำนวน​ 5,000 ลูก​ มะม่วง​ 250​ กิโลกรัม​ ให้แก่รพ.ลาดหลุมแก้ว​ รพ.สามโคก​ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ​ รพ.ธัญบุรี​ รพ.ปทุมธานี
ขอบคุณข้อมูลจาก facebook: ประกอบ จรเจริญ

23 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดปทุมธานี ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลบึงคอไห จัดกิจกรรมฝึกอบรมอบรมโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร ภายในงานมีกิจกรรมการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการไถกลบตอชัง การทำปุ๋ยหมักจากฟางข้าว เศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน
โดยนายประกอบ จรเจริญ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมอบรมครั้งนี้ ณ ศพก. เครือข่ายอำเภอลำลูกกา จ.ปทุมธานี มีเกษตรกรให้ความสนใจและเข้าร่วม 61 ราย
ภาพ/ข่าว : นางสาวอรพิมพ์ สุริยา กลุ่มอารักขาพืช สนง.เกษตรจังหวัดปทุมธานี

22​ กุมภาพันธ์​ 2564​ นายอัครภูมิ​ สมแสง​ เกษตรจังหวัดปทุมธานี​ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่​ (Field​ Day)​ ณ​ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร​ (ศพก.)​ หมู่​ 14​ ต.บึงทองหลาง ​อ.ลำลูกกา​ เพื่อให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีการผลิตต่างๆ​ ที่ได้รับจากการจัดงานในครั้งนี้​ ไปปรับใช้กับกระบวนการผลิตของตนเอง​ มีเป้าหมายให้เกษตรกร​ ลดต้นทุนการผลิต​ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต​ เเละเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร​ และมีหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมถ่ายทอดความรู้​ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม​จำนวน 100​ ราย
ขอบคุณข้อมูลจาก facebook: ประกอบ จรเจริญ
กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
35 หมู่ 2 ถ.ปทุมธานี – ลาดหลุมแก้ว ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2581-7967 – 8 โทรสาร 0-2593-3839
E-mail: pathumthani04@doae.go.th