ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร

ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรจังหวัดปทุมธานี ปี 2561/62

สรุปข้อมูลพื้นฐานปทุมธานี-ปี-2561-Re.04