::: ถิ่น บัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักร่วมใจ สด ใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม :::


อัตรากำลังสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
 

นายสมเดช คงกะพันธุ์
เกษตรจังหวัดปทุมธานีอัตรากำลัง เกษตรอำเภอ
นายนิคม คำสองสี
รักษาราชการแทนในตำแหน่ง
เกษตรอำเภอเมืองฯ
โทร 0-2581-5830
นายสุภาร อภัยนอก
เกษตรอำเภอสามโคก
โทร 0-2593-1374


นายบรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย
เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
โทร 0-2599-1239


นายสมชาย ทองชื่น
เกษตรอำเภอธัญบุรี

โทร 0-2577-1981


นายณัฐพงษ์ โตปิติ
เกษตรอำเภอลำลูกกา
โทร 0-2191-0579


สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง

นางเรณู ปาละสิริ
เกษตรอำเภอคลองหลวง
โทร 0-2524-0370


นางกฤษณา คำหวาน
เกษตรอำเภอหนองเสือ
โทร 0-2549-1058