::: ถิ่น บัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักร่วมใจ สด ใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม :::


อัตรากำลังสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
 



นายวรชันย์ หลักกรด
เกษตรจังหวัดปทุมธานี



อัตรากำลัง เกษตรอำเภอ


สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ


นายพินิจ สระบุรินทร์
เกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี
โทร 0-2581-5830




นายณัฐพงษ์ โตปิติ
เกษตรอำเภอสามโคก
โทร 0-2593-1374




นางศันสนา อยู่เกษ
เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
โทร 0-2599-1239

 

 

 

 


เกษตรอำเภอธัญบุรี
โทร 0-2577-1981


สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา

นางพีระพันธ์ ตันธนาวัฒน์
เกษตรอำเภอลำลูกกา
โทร 0-2191-0579


สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง

นางเรณู ปาละสิริ
เกษตรอำเภอคลองหลวง
โทร 0-2524-0370


นายภัทรพงษ์ ฤกษ์ฉาย
เกษตรอำเภอหนองเสือ
โทร 0-2549-1058