::: กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร :::


 
ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านสายใยรักจังหวัดปทุมธานี

                อำเภอคลองหลวง

     
          ตะลิงปิงแช่อิ่ม         ข้าวหมกไก่                 ซุปหางวัว                ไวน์
ผลิตโดย
กลุ่มแม่บ้านสายใยรักตำบลคลองสี่
31/140 ม.2 ต.คลองสี่่
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
โทร .0865131925
ผลิตโดย
กลุ่มแม่บ้านสายใยรักแก้วนิมิตร
47/16 ม.4 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
โทร .0812541561
ผลิตโดย
กลุ่มแม่บ้านสายใยรักแก้วนิมิตร
47/16 ม.4 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
โทร .0812541561

ผลิตโดย
กลุ่มแม่บ้านสายใยรักตำบลคลองสอง่
140 ม.2 ต.คลองสอง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
โทร .0865131925

             อำเภอเมืองปทุมธานี

          ดอกไม้ประดิษฐ์          รองเท้า กระเป๋าหนัง            กล้อยอบแผ่น  ข้าวคลุกกะปิ ข้าวคลุกน้ำพริก
ผลิตโดย
กลุ่มแม่บ้านสายใยรักตำบลบ้านฉาง่
31 ม.3 ต.บ้านฉาง
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 
โทร .0891262714
ผลิตโดย
กลุ่มแม่บ้านสายใยรักตำบางหลวง่
40 ม.1 ต.บางหลวง
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 
โทร .0816178209
ผลิตโดย
กลุ่มแม่บ้านสายใยรักตำบลหลักหก
71/1 ม.6 ต.หลักหก
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 
โทร .0816289082
ผลิตโดย
กลุ่มแม่บ้านสายใยรักตำบ้านกระแชง
70 ม.2 ต.บ้านกระแชง
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 
โทร .0894566555