ปทุมธานีเดินหน้ายกระดับแปลงใหญ่ เพื่อยกระดับการเกษตรจังหวัดปทุมธานีวันที่ 28 พ.ค. 2564 จังหวัดปทุมธานี โดยสนง. เกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดการประชุมพิจาณาโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ) โดยมีนายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุม และนายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดปทุมธานี เป็นเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ซึ่งการประชุมมีการพิจารณาแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการทั้งหมด 4 โครงการ งบประมาณ 11,922,508 บาท คาดว่าโครงการนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดเกษตรเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

เกษตรจังหวัดปทุมธานีจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี นำโดยนายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานีจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งเป็นวันสำคัญที่จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยต้นไม้ที่ปลูกประกอบด้วย ทองอุไร มะขามป้อม ฯลฯ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดปทุมธานีส่งมอบอาหารปรุงสำเร็จ แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี นำโดยนายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี ส่งมอบอาหารปรุงสำเร็จ แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) นี้ด้วย โดยส่งมอบอาหารปรุงสำเร็จ จำนวน 200 กล่อง ให้แก่ โรงพยาบาลปทุมธานี
โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

วันที่​ 7​ พฤษภาคม​ 2564​ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี​ นำโดยนายอัครภูมิ​ สมแสง​ เกษตรจังหวัดปทุมธานี​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี​ ร่วมกับกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง​ ต.นพรัตน์​ อ.หนองเสือ​ และบริษัทวันบานาน่า​ จำกัด​ ส่งมอบผลผลิตทางการเกษตร​ แก่บุคลากรทางการแพทย์​ ตลอดจนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ นี้ด้วย​ โดยผลผลิตที่ส่งมอบประกอบด้วย​ กล้วยหอมทองจำนวน​ 5,000 ลูก​ มะม่วง​ 250​ กิโลกรัม​ ให้แก่โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว​ โรงพยาบาลสามโคก​ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ​ โรงพยาบาลธัญบุรี​ โรงพยาบาลปทุมธานี

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น